Har du også lyst til å begynne med aksjesparing? Eller kanskje er du mest opptatt av hvor det er lurest å plassere dine sparepenger?.

Det er flere valg som skal tas før man kan sette opp en spareavtale, og her må man vurdere hva som passer best ut fra sin egen økonomiske situasjon. Enkelte spareavtaler krever et større engangs-innskudd, mens andre tilbyr månedlig spareavtaler der man kan velge mindre månedsbeløp. Tidligere trodde man at aksjemarkedet bare var for velstående mennesker, men dette er bare en myte. Aksjemarkedet er tilgjengelig for absolutt alle, og man kan f.eks. velge å sette av så lite som 100 kroner hver måned.

Er man nybegynner, bør man satse på aksjefond. Da slipper man å ha inngående kunnskaper om aksjemarkedet, etter som fondsforvalteren plasserer sparepengene for deg. En fondsforvalter plikter dessuten å spre risikoen for sine kunder, noe som er strategisk viktig.

Etterhvert som interessen for aksjesparing øker, vil man lære mer om aksjemarkedet. Da kan man eventuelt sette opp sin egen portefølje med aksjer, i stedet for å benytte en forvalter til å gjøre jobben for deg.

Nedenfor kan du lese om andre nyttige tips for å komme i gang med aksjesparing:

Ha en langsiktig spareplan

Når man starter med aksjesparing er det viktig å være tålmodig og tenke langsiktig for å oppnå mest mulig avkastning. Med langsiktig menes minimum 5 år, men spareplanen kan med fordel gjelde for 10 år.

Husk at i løpet av spareperioden vil man oppleve svingninger i aksjemarkedet, men det viktigste er at man holder seg til planen, og ikke selger sine aksjer i frykt for å tape penger. Det er alltid en viss risiko for tap når man investerer i aksjemarkedet, men risikoen reduseres betraktelig ved å spare langsiktig.

Det må også nevnes at man bør være realistisk når man tenker på sin fremtidige avkastning. Historisk sett kan man regne med 8 – 10% i avkastning pr. år i snitt på sine investeringer.

Husk også på å ha en buffer til uforutsette utgifter tilgjengelig i spareperioden. Det er neppe lurt å måtte selge sine aksjer på grunn av dårlig råd.

Ta deg god tid før du velger aksjefond

Skaff deg mest mulig informasjon om de forskjellige aksjefondene som finnes på markedet. Ønsker du f.eks. å spare i et passivt indeksfond med lave gebyrer og lav risiko? Eller vil du heller spare i et aktivt aksjefond med litt høyere risiko – for å prøve å få høyere avkastning på dine sparepenger?

De fleste banker tilbyr privatpersoner ulike typer av fondssparing, så her må man velge etter eget ønske. På nettsidene til banker og meglere får man god informasjon om aksjesparing, slik at valg av spareavtale blir enklere for deg. Det viktigste er at man er tilfreds med sine valg, og starter opp med en spareavtale som man kan leve med i mange år fremover. Noen eksempler på kjente aksjefond er Skagen Global, Skagen Kon-Tiki, Holberg Norge, DNB Aktiv 100 og Odin Sverige.

Småsparere bør velge et aksjefond med lave gebyrer

De aller fleste aksjefond tar et etableringsgebyr når man inngår avtale om aksjesparing. Gebyret utgjør en liten prosentdel av innskuddsbeløpet. I tillegg må man betale et årlig forvaltningsgebyr. Når man velger å selge sine aksjer, vil det også tilkomme et gebyr på dette. Dette er hovedregelen for vanlig aksjesparing.

Det er flere typer aksjesparing, og fondssparing er best for nybegynnere da ledelsen er profesjonell. Husk likevel at du skal velge et aksjefond som dekker dine egne behov, og vurder dem opp mot hverandre med hensyn til gebyrene.

Et alternativ for småsparere er velge indeksfond. Dette er et passivt aksjefond – med lave gebyrer. Indeksfond sprer risikoen over mange forskjellige bransjer, regioner og land – som bidrar til lav risiko. Det er heller ikke gebyrer på kjøp og salg av aksjer i et indeksfond, og man betaler kun et årlig forvaltningsgebyr som er langt lavere enn ved et aktivt forvaltet aksjefond.

Det finnes et 100% gebyrfritt aksjefond på markedet i dag, som er et passivt forvaltet fond (indeksfond). Dette heter Nordnet Superfondet, og her betaler man verken kjøps-, salgs- eller årlig forvaltningsgebyr.

Hvordan etablere en spareavtale

Det er enkelt å komme i gang med aksjesparing, og man kan opprette en spareavtale gjennom bankens eller meglerens nettside. Her velger man ønsket spareavtale, månedlig sparebeløp og ønsket dato for trekk. De fleste velger å trekke sparebeløpet fra bankkontoen sin samme dato som lønnen kommer inn.

Man kan når som helst si opp avtalen og selge sine andeler, men som sagt bør man ha en langsiktig spareplan. Det kan likevel være greit å vite at man ikke binder seg for en bestemt periode. Det eneste som man må passe på, er at det avtalte månedlige sparebeløpet står tilgjengelig på konto. Man kan enkelt si at det å opprette en spareavtale er som å opprette en avtalegiro.